Dato' Dr Hj. Wan Zawawi Bin Wan Ismail

Pengarah Eksekutif

En Ramilan Bin Abdul Rahman 

Pengurus Besar PKB

En Azly Bin Othman

Ketua Pegawai Kewangan

En Wan Azkan Bin Wan Hassan

Pengurus Kanan Audit

Bahagian Audit Dalaman

En Azmi Bin Harun

Pengurus Pengurusan Risiko

Bahagian Pengurusan Risiko

En Kamrul Hisan bin Mohd Kamson

Pengurus Keselamatan

Bahagian Keselamatan & Pusat Pemantauan CCTV

En Hassan Shukri bin Hussein

Pengurus Pentadbiran Dan Sumber Manusia 

Bahagian Sumber Manusia

En Abdul Rahman Bin Ali

Pengurus Ar-Rahn

Bahagian Operasi

Pn. Anis Binti Ismail

Pengurus Pembangunan Perniagaan

Bahagian Pembangunan & Francais

Pn. Nurhaida Binti Abd Samad

Ketua Pengaturcara Sistem

Bahagian IT

En. W.M.Azhari Bin Wan Abdullah

Ketua Forensik Dan Marhun

Development & Research (ARDC)

En. Wan Azmeer Bin Wan Mahmood

Ketua Kewangan Dan Akaun

Bahagian Akaun

Template by JoomlaShine