Akademi Permodalan

Akademi Permodalan memperolehi pengiktirafan yang PERTAMA di Malaysia bagi Program "Gold Appraiser Training / Latihan Penilaian Emas" daripada Finance Acreditation Agency.
Layari Laman Web Akademi Permodalan

Pencapaian

Kumpulan

  • Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan
  • Akademi Permodalan
  • Pusat Perubatan An-Nisa'
  • Ar-Rahn
  • Infra Quest Sdn.Bhd
  • Koperasi Permodalan Kelantan Berhad
  • Hotel Al-Ansar