Akademi Permodalan

Akademi Permodalan memperolehi pengiktirafan yang PERTAMA di Malaysia bagi Program "Gold Appraiser Training / Latihan Penilaian Emas" daripada Finance Acreditation Agency.
Layari Laman Web Akademi Permodalan

Pencapaian