Perniagaan Syarikat

Aktiviti Langsung:

Ar-Rahn (Sistem Gadaian Islam Sdn Bhd)
Francais Ar-Rahn
Infra Quest Sdn Bhd
Ascii Line Sdn Bhd

 

Pelaburan Harta:

Bangunan Hotel Al-Ansar
Bangunan Kolej Teknologi Darul Naim (KTD)
Bangunan An-Nisa’