Pengurusan Kanan

NAMA DAN JAWATAN
1. Dr Hj. Wan Zawawi Bin Wan Ismail            Pengarah Eksekutif
2. Tn. Hj. Ir Mohd Ezanee Bin Mohd Adam   Ketua Pegawai Operasi Kumpulan
3. En Ramilan Bin Abd Rahman                       Pengurus Besar PKB
4. Tn. Hj. A’sri bin Che Ali                                 Pengurus Besar IQSB
5. En Azly Bin Othman                                      Pengurus Kanan Ar-Rahn
6. En Ramilan Bin Abd Rahman                      Pengurus Kanan Pembangunan & Francais
7. En Azmi Bin Harun                                        Pengurus Kewangan
8. En Wan Azkan Bin Wan Hassan                  Pengurus Akaun
9. En Abdul Rahman Bin Ali                             Pengurus Operasi Ar-Rahn
10. En Kamrul Hisan bin Mohd Kamson       Pengurus Sumber Manusia
11. En Hassan Shukri bin Husin                       Pengurus Keselamatan