Objektif

  • Merancang, Mengembang, Melaksana dan Mengawal aktiviti perniagaan Syarikat-Syarikat Anak di bawah Pengurusan Syarikat Induk.
  • Memastikan muamalah berlandaskan prinsip-prinsip syariah.
  • Melaksanakan tanggungjawab sosial kepada masyarakat

 

Visi

  • Mempelopori dalam aktiviti-aktiviti Perkhidmatan Berteraskan SYARIAH.

 

Misi

  • Menjadi peneraju dalam sektor perkhidmatan.